Tarifnik

Registracija na aplikaciju je besplatna za sve prevoznike i korisnke prevoza. Ne postoji nikakva fiksna naknada koja se mesečno plaća za pristup aplikaciji. Sve objave prevoza od strane korisnika, kao i slanje ponuda od strane prevoznika su potpuno besplatne. Samo uspešno realizovani prevozi će podrazumevati simbličnu naknadu za prevoznike.

Detalje svih cena i troškova možete pronaći u tabeli u nastavku:

 Korisnici prevozaPrevoznici
Registracija0 RSD0 RSD
Mesečni pristup aplikaciji0 RSD0 RSD
Objave prevoza i slanje ponuda0 RSD0 RSD
Uspešna realizacija prevoza0 RSD5% od iznosa vožnje, min RSD 200 Besplatno do 01.01.2024.

Generalno, korišćenje aplikacije za korisnike prevoza je potpuno besplatno i naša težnja je da tako i ostane na dalje.

Za prevoznike će postojati naknada ali samo za uspešno realizovane vožnje u iznosu od 5% od vrednosti vožnje (min RSD 200). Ova naknada će se naplaćivati sumarno za svaki prethodni mesec. VAŽNA INFORMACIJA: Do 01.01.2024. važi promotivni period i do tada se neće obračunavati naknade!

Želimo da Kombi Nacija Aplikacija svojim korisnicima stvori dodatnu vrednost i da samo jedan simbolični deo te vrednosti dobije nazad kako bismo nastavili sa njenim daljim razvojem i rastom.

Verujemo da je ovo jednostavan, fer i transparentan pristup. Uvek smo spremni da čujemo predloge i da se prilagodimo potrebama naših korisnika.