USLOVI KORIŠĆENJA

Poslednje ažuriranje 14.03.2023.

SAGLASNOST SA USLOVIMA

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju pravno obavezujući ugovor zaključen između vas, bilo lično ili u ime pravnog lica koje zastupate („vi“) i Kombi Nacija Aplikacije („Kompanija“, „mi“, „nas“ ili „naš“), u vezi sa vašim pristupom i korišćenjem usluga Kombi Nacija Aplikacije, veb stranice kao i bilo koji drugi medijum ili kanal povezan sa njom (zajedno, „Aplikacija“). Aplikacija obezbeđuje povezivanje korisnika kojima je potrebna usluga transporta robe i putnika sa prevoznicima koji su u mogućnosti da ponude i realizuju traženi prevoz.

Kako bi Aplikacija bila bezbedno okruženje za ponudu i potražnju usluge prevoza, svi korisnici su obavezni da prihvate i poštuju ove Uslove korišćenja. Pristupanjem Aplikaciji potvrđujete da ste pročitali,  razumeli i usaglasili ste se sa ovim Uslovima korišćenja. AKO SE NE SLAŽETE SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, ONDA VAM JE IZRIČITO ZABRANJENO DA KORISTITE KOMBI NACIJA APLIKACIJU ZA PONUDU I POTRAŽNJU PREVOZA I MORATE ODMAH PREKINUTI SA KORIŠĆENJEM ISTE.

Dodatni uslovi i dokumenti koji se s vremena na vreme mogu postaviti na Aplikaciju su ovde izričito uključeni kao referenca. Zadržavamo pravo da po sopstvenom nahođenju izvršimo izmene ovih Uslova korišćenja u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga.

Obavestićemo vas o svim promenama ovih Uslova korišćenja definisanjem odgovarajućeg datuma u okviru dela „Poslednje ažuriranje“, a vi se odričete svakog prava na primanje posebnog obaveštenja o svakoj takvoj promeni. Obavezno proverite poslednje primenljive Uslove korišćenja svaki put kada koristite Aplikaciju kako biste razumeli koji Uslovi korišćenja se primenjuju. Vašim daljim korišćenjem Aplikacije nakon datuma objavljivanja revidiranih Uslova korišćenja smatraće se da ste bili svesni svih takvih promena Uslova korišćenja i da ste ih prihvatili.

Informacije dostavljene Aplikaciji nisu namenjene za distribuciju ili korišćenje od strane bilo koje osobe ili pravnog lica u bilo kojoj jurisdikciji ili zemlji u kojoj bi takva distribucija ili upotreba bila suprotna zakonu ili propisima, ili koja bi nas podvrgla bilo kojoj registraciji unutar takve jurisdikcije ili zemlje. Shodno tome, korisnici koji pristupaju i koriste Aplikaciju sa svojih lokacija čine to na sopstvenu inicijativu i isključivo su odgovorni za usklađenost sa lokalnim zakonima, ako i u meri u kojoj su lokalni zakoni primenljivi.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Osim ako nije drugačije naznačeno, Aplikacija je naše vlasništvo i sav izvorni kod, baze podataka, funkcionalnosti, softver, dizajn, audio, video, tekst, fotografije i grafika (sve zajedno „Sadržaj“) i žigovi, uslužni znakovi i logotipi sadržani u njima („Znakovi“) su u našem vlasništvu ili pod našom kontrolom ili su nam licencirani, i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima i žigovima i drugim pravima intelektualne svojine i zakonima o nepravednoj konkurenciji, međunarodnim zakonima o autorskim pravima i međunarodnim konvencijama. Sadržaj i oznake na Aplikaciji obezbeđeni su u viđenom stanju samo za vašu informaciju i ličnu upotrebu.

Osim ako je izričito navedeno u ovim Uslovima korišćenja, nijedan deo Aplikacije, kao ni Sadržaja ili Oznake ne može biti kopiran, reprodukovan, agregiran, ponovo objavljen, postavljen, priložen, javno prikazan, kodiran, preveden, prenet, distribuiran, prodat, licenciran ili na neki drugi način eksploatisan u bilo koju komercijalnu svrhu, bez naše prethodne izričite saglasnosti u pisanoj formi.

Pod uslovom da ispunjavate uslove za korišćenje Aplikacije, dobijate ograničenu dozvolu da pristupite i koristite Aplikaciju i da preuzmete ili odštampate kopiju bilo kog dela Sadržaja kojima ste pravilno stekli pristup isključivo za svoje lično, nekomercijalno korišćenje. Zadržavamo sva prava koja vam nisu izričito data u vezi sa Aplikacijom, Sadržajem i Oznakama.

ZASTUPANJE KORISNIKA

Korišćenjem Aplikacije izjavljujete i garantujete da: (1) imate pravnu sposobnost i saglasni ste da se pridržavate ovih Uslova korišćenja; (2) niste maloletni; (3) nećete pristupati Aplikaciji putem automatizovanih ili neljudskih sredstava, bilo preko bota, skripte ili na drugi način; (4) nećete koristiti Aplikaciju za bilo kakve nezakonite ili nedozvoljene namene; i (5) vaše korišćenje Aplikacije neće kršiti nijedan važeći zakon ili propis.

Ukoliko dostavite bilo koju informaciju koja je neistinita, netačna, nije aktuelna ili nepotpuna, imamo pravo da suspendujemo ili ukinemo vaš nalog i odbijemo bilo koju i svu trenutnu ili buduću upotrebu Aplikacije (ili bilo kog njenog dela).

Ne smete da koristite Aplikaciju za bilo šta nezakonito ili u neovlašćene svrhe niti smete, korišćenjem Aplikacije, kršiti bilo koje zakone. Neovlašćene ponude i aktivnosti na Aplikaciji obuhvataju sledeće: opojne supstance bilo koje vrste; nezakonite droge ili drugi ilegalni proizvodi; alkoholni napici; Igre na sreću; i pornografski ili grafički sadržaj za odrasle, slike ili drugi proizvodi za odrasle. Objavljivanje bilo kojih neovlašćenih proizvoda ili sadržaja može dovesti do trenutnog ukidanja vašeg naloga i zabranu korišćenja Aplikacije.

Kao pružalac usluga ne dajemo nikakve izjave o bezbednosti, efikasnosti, adekvatnosti, tačnosti, dostupnosti, cenama, ocenama, recenzijama ili zakonitosti bilo koje informacije koje se prikazuju ili nude preko Aplikacije. Razumete i slažete se da sadržaj Aplikacije ne sadrži niti čini predstavljanje na koje se treba potpuno pouzdati, i saglasni ste da nas čuvate od bilo kakvih grešaka, propusta ili lažnih predstavljanja sadržanih u sadržaju Aplikacije. Ne podržavamo i ne preporučujemo bilo koju ponudu ili potražnju prevoza, Aplikacija služi samo u informativne i reklamne svrhe.

POTRAŽNJA I PONUDA (BERZA) PREVOZA

Ulažemo sve napore da što preciznije prikažemo karakteristike, specifikacije i detalje potražnji i  ponuda za prevoz na Aplikaciji. Međutim, ne garantujemo da će karakteristike, specifikacije i detalji zahtevanog ili ponuđenog prevoza biti tačni, potpuni, pouzdani, aktuelni ili bez drugih grešaka, a vaš elektronski ekran takođe možda neće tačno odražavati stvarne detalje. Sve potražnje i ponude prevoza zavise od preciznosti, dostupnosti i marljivosti njihovih autora i ne možemo da garantujemo da će isti ispoštovati svi navedene detalje.

Zadržavamo pravo da ograničimo broj potražnji i ponuda za prevoz na Aplikaciji sveukupno ili pojedinačnim korisnicima Aplikacije. Svi opisi ili cene ponuda na berzi prevoza podložni su promeni u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja po nahođenju korisnika. Zadržavamo pravo da prekinemo bilo koju ponudu ili potražnju prevoza u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga. Ne garantujemo da će kvalitet objave ili prevoza na berzi koji ste odabrali ispuniti vaša očekivanja ili da će sve greške na Aplikaciji biti ispravljene.

PLAĆANJE I NAKNADE

Aplikacija ne učestvuje i ne predstavlja posrednika u plaćanju između prevoznika i korisnika prevoza. Korišćenje Aplikacije od strane korisnika prevoza je besplatno. Korišćenje Aplikacije od strane prevoznika podleže naknadi za uspešno realizovane vožnje u skladu sa trenutno važećim tarifnikom usluga Aplikacije.

Naknada za korišćenje Aplikacije obračunava se na mesečnom nivou na osnovu uspešno realizovanih vožnji. Plaćanje se vrši uplatom na predefinisani bankovni račun Aplikacije na osnovu dostavljenog obračuna i instrukcija za plaćanje. Sve uplate će biti u lokalnoj valuti.

Zadržavamo pravo da modifikujemo cene u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške ili greške u ceni, čak i ako smo već zahtevali uplatu ili ako je primljena.

Saglasni ste da ćete obezbediti aktuelne, potpune i tačne informacije o nalogu za sve vožnje realizovane preko Aplikacije. Dalje, saglasni ste da ćete odmah ažurirati informacije o nalogu i plaćanju, uključujući adresu e-pošte, kako bismo mogli da kompleriramo vaše transakcije i kontaktiramo vas po potrebi. Porez će biti dodat na iznos naknade kada budemo smatrali da je potrebno.

ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Ne smete da pristupate ili koristite Aplikaciju u bilo koju drugu svrhu osim one za koju mi činimo Aplikaciju dostupnom. Aplikacija se ne sme koristiti u vezi sa bilo kakvim komercijalnim poduhvatima osim onih koje smo posebno namenili ili odobrili.

Kao korisnik Aplikacije, saglasni ste da nećete:

 • Sistematski preuzimati podatke ili drugi sadržaj sa Aplikacije da biste kreirali ili kompajlirali, direktno ili indirektno, kolekciju, kompilaciju, bazu podataka ili direktorijume bez pismene dozvole od nas.
 • Prevariti, zloupotrebiti ili obmanuti nas i druge korisnike, posebno u bilo kom pokušaju da saznate osetljive informacije o nalogu kao što su korisničke lozinke.
 • Zaobilaziti, onemogućavati ili na drugi način ometati bezbednosne funkcije Aplikacije, uključujući funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kog Sadržaja ili nameću ograničenja na korišćenje Aplikacije i/ili Sadržaja koji se na njoj nalazi.
 • Omalovažiti, ocrniti ili na drugi način oštetiti, po našem mišljenju, nas i/ili Aplikaciju.
 • Koristite bilo koju informaciju dobijenu sa Aplikacije kako biste uznemiravali, zlostavljali ili povredili drugu osobu.
 • Nepravilno koristiti naše usluge podrške ili podnositi lažne izveštaje o zloupotrebi ili nedoličnom ponašanju.
 • Koristiti Aplikaciju na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima ili propisima.
 • Uključiti se u neovlašćeno uokvirivanje ili povezivanje sa Aplikacije.
 • Otpremati ili prenositi (ili pokušati da otpremite ili prenete) viruse, trojanske konje ili drugi materijal, uključujući prekomernu upotrebu velikih slova i neželjene e-pošte (neprekidno objavljivanje teksta koji se ponavlja), koji ometa korišćenje i uživanje bilo koje strane u Aplikaciji ili modifikuje, narušava, otežava, menja ili ometa upotrebu, karakteristike, funkcije, rad ili održavanje Aplikacije.
 • Uključiti se u bilo koju automatizovanu upotrebu sistema, kao što je korišćenje skripti za slanje komentara ili poruka, ili korišćenje bilo kakvog rudarenja podataka, robota ili sličnih alata za prikupljanje i ekstrakciju podataka.
 • Izbrisati obaveštenje o autorskim pravima ili drugim vlasničkim pravima iz bilo kog Sadržaja.
 • Imati pokušaj lažnog predstavljanja drugog korisnika ili osobe ili korišćenje korisničkog imena drugog korisnika.
 • Otpremati ili prenositi (ili pokušati da otpremite ili prenesete) bilo koji materijal koji deluje kao pasivno ili aktivno prikupljanje ili mehanizam za prenos informacija, uključujući ali bez ograničenja na jasne formate za razmenu grafike („gif-ove“), 1×1 piksele, veb greške, kolačiće , ili druge slične uređaje ili alate (koji se ponekad nazivaju „špijunski softver“ ili „pasivni mehanizmi prikupljanja“ ili „pcms“).
 • Ometati, otežavati ili stvarati nepotrebno opterećenje na Aplikaciji ili mrežama ili uslugama povezanim sa Aplikacijom.
 • Uznemiravati, nervirati, zastrašivati ili pretiti bilo kom od naših zaposlenih ili agenata.
 • Pokušati da zaobiđete bilo koje mere na Aplikaciji koje su dizajnirane da spreče ili ograniče pristup Aplikaciji ili bilo kom delu Aplikacije.
 • Kopirati ili prilagoditi softver Aplikacije.
 • Osim ako je dozvoljeno važećim zakonom, dešifrujte, dekompilirajte, rastavite ili izvršite obrnuti inženjering bilo kog softvera koji sadrži ili na bilo koji način čini deo Aplikacije.
 • Osim ako to može biti rezultat standardne upotrebe telefona, pretraživača ili internet pretraživača, koristiti, pokretati, razvijati ili distribuirati bilo koji automatizovani sistem, uključujući bez ograničenja bilo koji pauk, robot, uslužni program za varanje, strugač ili čitač van mreže koji pristupa Aplikaciji, ili koristiti ili pokretati bilo koje neovlašćene skripte ili drugi softver.
 • Neovlašćeno koristiti sadržaj na Aplikaciji, uključujući prikupljanje korisničkih imena, brojeva telefona i/ili adresa e-pošte korisnika elektronskim ili drugim sredstvima u svrhu slanja neželjene e-pošte, ili kreiranje korisničkih naloga automatskim sredstvima ili pod lažnim izgovorom.
 • Koristiti sadržaje Aplikacije kao deo napora da se takmičite sa nama ili na drugi način koristite Aplikacije i/ili Sadržaj za bilo koji poduhvat ili komercijalno preduzeće koje donosi prihod.

SADRŽAJI I OBJAVE KORISNIKA

Aplikacija nudi korisnicima da šalju ili postavljaju sadržaje. Možemo vam omogućiti da kreirate, šaljete, postavljate, prikazujete, prenosite, izvodite, objavljujete, distribuirate ili emitujete sadržaj i materijale nama ili na Aplikaciji, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, spise, video, audio, fotografije, grafike, komentare, sugestije ili lične podatke ili drugi materijal (zajednički, „Objave“). Drugi korisnici Aplikacije i preko veb lokacija trećih strana mogu da vide objave. Kao takva, svaka objava koju pošaljete može se tretirati u skladu sa Politikom privatnosti Aplikacije. Kada kreirate ili učinite dostupnom bilo koju objavu, time izjavljujete i garantujete da:

 • Kreiranje, distribucija, prenos, javno prikazivanje ili izvođenje, kao i pristup, preuzimanje ili kopiranje vaših objava ne krši i neće kršiti vlasnička prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, patent, žig, poslovnu tajnu ili moralna prava bilo kog trećeg lica.
 • Ste vi autor i vlasnik objave ili imate potrebne licence, prava, saglasnosti, izdanja i dozvole za korišćenje i da ovlastite nas, Aplikacije i druge korisnike Aplikacije da koristi vaše objave na bilo koji način predviđen Aplikacijom i ovih Uslova korišćenja.
 • Imate pismeni pristanak, oslobađanje i/ili dozvolu svake pojedinačne osobe koja se može identifikovati u vašim objavama za korišćenje imena ili svake sličnosti sa takvom pojedinačnom osobom koja se može povezati sa njom kako biste omogućili uključivanje i korišćenje vaših objava na bilo koji način predviđen Aplikacijom i ovih Uslova korišćenja.
 • Vaše objave nisu lažne, netačne ili obmanjujuće.
 • Vaše objave ne predstavljaju neželjeno ili neovlašćeno oglašavanje, promotivni materijale, piramidalne šeme, lančana pisma, neželjena pošta, masovne pošte ili druge oblike nagovaranja.
 • Vaše objave nisu nepristojne, razvratne, lascivne, prljave, nasilne, uznemiravajuće, klevetničke, ili na drugi način nepoželjne (kako mi odredimo).
 • Vaše objave nikoga ne ismevaju, omalovažavaju, zastrašuju ili zlostavljaju.
 • Vaše objave se ne koriste za uznemiravanje ili pretnju (u pravnom smislu ovih termina) bilo kojoj drugoj osobi i za promovisanje nasilja protiv određene osobe ili klase ljudi.
 • Vaše objave ne krše nijedan važeći zakon, propis ili pravilo.
 • Vaše objave ne krše prava privatnosti ili publiciteta bilo koje treće strane.
 • Vaše objave ne krše nijedan važeći zakon koji se tiče dečije pornografije ili je namenjen zaštiti zdravlja i dobrobiti maloletnika.
 • Vaše objave ne uključuju uvredljive komentare koji su povezani sa rasom, nacionalnim poreklom, polom, seksualnim preferencijama ili fizičkim hendikepom.
 • Vaše objave na drugi način ne krše, niti se povezuju sa materijalom koji krši bilo koju odredbu ovih Uslova korišćenja, ili bilo koji važeći zakon ili propis.

Svako korišćenje Aplikacije kojim se krši gorenavedeno narušava ove Uslove korišćenja i može dovesti do, između ostalog, ukidanja ili suspenzije vaših prava na korišćenje Aplikacije.

ODNOS PREMA OBJAVAMA

Saglasni ste da možemo da pristupamo, čuvamo, obrađujemo i koristimo sve informacije i lične podatke koje date u skladu sa uslovima Politike privatnosti i vašim izborima (uključujući podešavanja). Slanjem predloga ili drugih povratnih informacija u vezi sa Aplikacijom, saglasni ste da možemo da koristimo i delimo takve povratne informacije u bilo koju svrhu bez nadoknade za vas.

Ne stičemo nikakvo vlasništvo nad vašim objavama. Zadržavate potpuno vlasništvo nad svim svojim objavama i svim pravima intelektualne svojine ili drugim vlasničkim pravima povezanim sa vašim objavama. Nismo odgovorni za bilo kakve izjave ili izjave u vašim objavama koje ste dali u bilo kojem delu Aplikacije. Vi ste isključivo odgovorni za svoje objave na Aplikaciji i izričito ste saglasni da nas oslobodite svake odgovornosti i da se uzdržite od bilo kakvog pravnog postupka protiv nas u vezi sa vašim objavama.

PREDLOZI

Potvrđujete i slažete se da sva pitanja, komentari, sugestije, ideje, povratne informacije ili druge informacije u vezi sa Aplikacijom koje nam date nisu poverljive i da će postati naše isključivo vlasništvo. Posedujemo isključiva prava, uključujući sva prava intelektualne svojine, i imaćemo pravo na neograničenu upotrebu i širenje ovih predloga u bilo koju zakonitu svrhu, komercijalnu ili drugu, bez priznanja ili nadoknade vama. Ovim se odričete svih moralnih prava na takve predloge, i ovime garantujete da su svi takvi predlozi originalni ili da imate pravo da podnesete takve predloge. Slažete se da neće biti pribegavanja protiv nas zbog bilo kakvog navodnog ili stvarnog kršenja ili prisvajanja bilo kog vlasničkog prava u vašim predlozima.

UPRAVLJANJE APLIKACIJOM

Zadržavamo pravo, ali ne i obavezu, da: (1) nadgledamo Aplikaciju zbog kršenja ovih Uslova korišćenja; (2) preduzmemo odgovarajuće pravne mere protiv svakog ko, prema sopstvenom nahođenju, krši zakon ili ove Uslove korišćenja, uključujući, bez ograničenja, prijavljivanje takvog korisnika organima za sprovođenje zakona; (3) po sopstvenom nahođenju i bez ograničenja, odbiti, ograničiti pristup, ograničiti dostupnost ili onemogućiti (u meri u kojoj je to tehnološki izvodljivo) bilo koju vašu objavu ili bilo koji njegov deo; (4) po sopstvenom nahođenju i bez ograničenja, obaveštenja ili odgovornosti, da uklonimo sa Aplikacije ili na drugi način onemogućimo sve datoteke i sadržaj koji su prevelike veličine ili na bilo koji način opterećuju naše sisteme; i (5) na drugi način upravljati Aplikacijom na način osmišljen da zaštiti naša prava i imovinu i da olakša pravilno funkcionisanje Aplikacije.

VAŽENJE USLOVA I PREKID PRISTUPA

Ovi Uslovi korišćenja ostaju na punoj snazi i važe dok koristite Aplikaciju. BEZ OGRANIČAVANJA BILO KOJE DRUGE ODREDBE OVIH USLOVA KORIŠĆENJA, ZADRŽAVAMO PRAVO DA, PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU I BEZ OBAVEŠTENJA ILI ODGOVORNOSTI, ZABRANIMO PRISTUP I KORIŠĆENJE APLIKACIJE (UKLJUČUJUĆI BLOKIRANJE ODREĐENIH IP ADRESA), IZ BILO KOG RAZLOGA ILI BEZ RAZLOGA, UKLJUČUJUĆI ALI BEZ OGRANIČENJA NA POVREDU BILO KAKVOG ZASTUPANJA, GARANCIJE ILI UGOVORA SADRŽANOG U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA ILI BILO KOJEG VAŽEĆEG ZAKONA ILI PROPISA. MOŽEMO DA PREKINIMO VAŠE KORIŠĆENJE APLIKACIJE ILI IZBRIŠEMO BILO KOJI SADRŽAJ ILI INFORMACIJE KOJE STE POSTAVILI U BILO KOJE VREME, BEZ UPOZORENJA, PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU.

Ako ukinemo ili suspendujemo vaš nalog iz bilo kog razloga, zabranjeno vam je da se registrujete i kreirate novi nalog pod svojim imenom, lažnim ili pozajmljenim imenom, ili imenom bilo koje treće strane, čak i ako možda delujete u ime trećeg lica. Pored ukidanja ili suspendovanja vašeg naloga, zadržavamo pravo da preuzmemo odgovarajuće pravne radnje, uključujući ali bez ograničenja na traženje građanske, krivične i sudske zabrane.

IZMENE I PREKIDI

Zadržavamo pravo da promenimo, modifikujemo ili uklonimo sadržaj Aplikacije u bilo kom trenutku ili iz bilo kog razloga po sopstvenom nahođenju bez obaveštenja. Međutim, nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na Aplikaciji. Takođe zadržavamo pravo da izmenimo ili ukinemo sve ili deo objava ili ponuda za prevoz bez obaveštenja u bilo kom trenutku. Nećemo biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu modifikaciju, promenu cena, suspenziju ili ukidanje Aplikacije.

Ne možemo garantovati da će Aplikacija biti dostupna u svakom trenutku. Možemo naići na probleme sa hardverom, softverom ili drugim problemima ili potrebu za održavanjem Aplikacije, što rezultira prekidima, kašnjenjima ili greškama. Zadržavamo pravo da promenimo, revidiramo, ažuriramo, suspendujemo, obustavimo ili na neki drugi način modifikujemo Aplikaciju u bilo kom trenutku ili iz bilo kog razloga bez prethodne najave. Saglasni ste da nemamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili neprijatnost uzrokovanu vašom nemogućnošću da pristupite ili koristite Aplikaciju tokom bilo kakvog zastoja ili prekida rada Aplikacije. Ništa u ovim Uslovima korišćenja se neće tumačiti tako da nas obavezuje da održavamo i podržavamo Aplikaciju ili da dostavljamo bilo kakve ispravke, ažuriranja ili izdanja u vezi sa njom.

NADLEŽNO PRAVO

Ovi uslovi će biti regulisani i definisani u skladu sa zakonima Srbije. Kombi Nacija Aplikacija i vi neopozivo pristajete na to da će sudovi u Srbiji imati isključivu nadležnost za rešavanje bilo kog spora koji može nastati u vezi sa ovim uslovima.

REŠAVANJE SPOROVA

Neformalni pregovori

Da bismo ubrzali rešavanje i kontrolisali troškove bilo kakvog spora, kontroverze ili potraživanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja (svaki „Spor“ i zajedno, „Sporovi“) koji ste pokrenuli ili vi ili mi (pojedinačno, „Strana“ i zajedno, „Strane“), Strane su saglasne da prvo pokušaju da pregovaraju o bilo kom Sporu (osim onih Sporova koji su izričito navedeni u nastavku) najmanje 14 dana pre pokretanja arbitraže. Takvi neformalni pregovori počinju nakon pismenog obaveštenja jedne Strane drugoj Strani.

Obavezujuća arbitracija

Svaki spor koji proiziđe iz ili u vezi sa ovim ugovorom, uključujući bilo koje pitanje u vezi sa njegovim postojanjem, važenjem ili raskidom, biće upućen i konačno razrešen od strane odgovarajućeg arbitražnog suda.

Ograničenja

Strane su saglasne da će svaka arbitraža biti ograničena na Spor između Strana pojedinačno. U punoj meri dozvoljenoj zakonom, (a) nijedna arbitraža neće biti spojena sa bilo kojim drugim postupkom; (b) ne postoji pravo ili ovlašćenje da se bilo koji Spor arbitrira na osnovu grupne tužbe ili da se koriste procedure grupne tužbe; i (c) nema prava ili ovlašćenja da bilo koji Spor bude pokrenut u svojstvu navodnog predstavnika u ime opšte javnosti ili bilo kog drugog lica.

Izuzeci od neformalnih pregovora i arbitracije

Strane su saglasne da sledeći Sporovi ne podležu gore navedenim odredbama koje se odnose na neformalne pregovore i obavezujuću arbitražu: (a) bilo koji Sporovi koji nastoje da sprovedu ili zaštite, ili koji se tiču validnosti, bilo kojeg od prava intelektualne svojine Strane; (b) bilo koji Spor u vezi, ili proizašao iz navoda o krađi, pirateriji, narušavanju privatnosti ili neovlašćenom korišćenju; i (c) svaki zahtev za oslobađanje od zabrane. Ako se utvrdi da je ova odredba nezakonita ili neprimenljiva, tada nijedna Strana neće izabrati da arbitrira bilo koji Spor koji spada u taj deo ove odredbe za koji se utvrdi da je nezakonit ili nepromenljiv i o tom Sporu će odlučivati nadležni sud, a Strane su saglasne da se potčine ličnoj nadležnosti tog suda.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

APLIKACIJA JE OBEZBEĐENA I DOSTUPNA ONAKVA KAKVE JESTE, U VIĐENOM STANJU. SLAŽETE SE DA ĆE VAŠE KORIŠĆENJE APLIKACIJE I NAŠIH USLUGA BITI ISKLJUČIVO NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK. U NAJVEĆOJ MERI KOJA JE DOZVOLJENO ZAKONOM, ODRIČEMO SE DAVANJA SVIH GARANCIJA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, U VEZI SA APLIKACIJOM I NJENIM KORIŠĆENJEM, UKLJUČUJUĆI ALI BEZ OGRANIČENJA NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PRODAJIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJA PRAVA.

NE DAJEMO NIKAKVE GARANCIJE ILI IZJAVE O TAČNOSTI ILI KOMPLETNOSTI SADRŽAJA APLIKACIJE ILI SADRŽAJA BILO KOJE VEB STRANICE POVEZANE SA APLIKACIJOM I NEĆEMO PREUZIMATI NIKAKVU DUŽNOST ILI ODGOVARNOST ZA 1) GREŠKE ILI NETAČNOST SADRŽAJA, 2) LIČNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE, BILO KAKVE PRIRODE, KOJE PROIZLAZE IZ VAŠEG PRISTUPA I KORIŠĆENJA APLIKACIJE, (3) BILO KOJI NEOVLAŠĆENI PRISTUP ILI KORIŠĆENJE NAŠIH SIGURNIH SERVERA I/ILI BILO KAKVIH LIČNIH I FINANSIJSKIH PODATAKA KOJI SU TAMO ČUVANI, (4) BILO KOJI PREKID ILI PRESTANAK PRENOSA SA ILI NA APLIKACIJI, (5) BILO KAKVE GREŠKE, VIRUSI, TROJANSKI KONJI ILI SLIČNO KOJI SE MOGU PRENOSITI PREKO APLIKACIJE OD STRANE TREĆIH LICA I/ILI (6) BILO KAKVE GREŠKE ILI PROPUSTI U BILO KOM SADRŽAJU I MATERIJALU ILI ZA BILO KOJI GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE NASTALE KAO REZULTAT KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA POSTAVLJENOG, PRENOŠENOG ILI NA NEKI DRUGI NAČIN UČINJENOG DOSTUPNIM PREKO APLIKACIJE.

NE GARANTUJEMO, NE PODRŽAVAMO, NITI PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA BILO KOJI PROIZVOD ILI USLUGU KOJU OGLAŠAVA ILI NUDI TREĆA STRANA PREKO APLIKACIJE, BILO KOJU VEZU KA VEB SAJTU, ILI BILO KOJU VEB STRANICU KOJA SE POJAVLJUJE PUTEM OGLASA I NEĆEMO BITI STRANA ILI NA BILO KOJI NAČIN BITI ODGOVORNI ZA PRAĆENJE I SPROVOĐENJE BILO KAKVE TRANSAKCIJE IZMEĐU VAS I BILO KOJE TREĆE STRANE. KAO I PRILIKOM KUPOVINE PROIZVODA I USLUGE PREKO BILO KOG MEDIJUMA ILI U BILO KOM OKRUŽENJU, TREBA SAMOSTALNO DA PROSUĐUJETE NA NAJBOLJI MOGUĆI NAČIN I POVEĆATE OPREZ TAMO GDE JE TO POTREBNO.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ni u kom slučaju MI ILI NAŠI DIREKTORI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆEMO BITI ODGOVORNI PREMA VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, POSLEDIČNE, PRIMERNE, SLUČAJNE, POSEBNE, DOPUNSKE, DODATNE ILI DRUGE ŠTETE PROISTEKLE IZ VAŠEG KORIŠĆENJA APLIKACIJE, ČAK I AKO SMO OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. BEZ OBZIRA NA BILO ŠTA ŠTO JE OVDE NAVEDENO SUPROTNO PRETHODNOM, NAŠA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA BILO KOJI BILO KOJI UZROK I BEZ OBZIRA NA VID RADNJE, UVEK ĆE BITI OGRANIČENA NA IZNOS MANJI OD 5.0000 RSD. ODREĐENI DRŽAVNI I MEĐUNARODNI ZAKONI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČAVANJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA ILI ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE ODREĐENIH ŠTETA. AKO SE OVI ZAKONI ODNOSE NA VAS, NEKA ILI SVA GORENAVEDENA OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI SE MOŽDA SE NE ODNOSE NA VAS, I MOŽDA IMATE DODATNA PRAVA.

PRAVO NA OBEŠTEĆENJE

Saglasni ste da ćete nas braniti, obeštetiti i činiti nas nepovređenim, uključujući naše podružnice, filijale i sve naše službenike, agente, partnere i zaposlene, od i protiv bilo kakvog gubitka, štete, odgovornosti, potraživanja ili zahteva, uključujući razumne advokatske naknade i troškove koje je napravila bilo koja treća strana zbog ili koji proističu iz: (1) korišćenja Aplikacije; (2) kršenja ovih Uslova korišćenja; (3) svakog nepridržavanja vašim izjavama i garancija navedenih u ovim Uslovima korišćenja; (4) vašeg kršenja prava treće strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na prava intelektualne svojine; ili (5) bilo kakvog otvorenog štetnog čina prema bilo kom drugom korisniku Aplikacije sa kojim ste se povezali preko Aplikacije. Bez obzira na gorenavedeno, zadržavamo pravo, o vašem trošku, da preuzmemo isključivu odbranu i kontrolu nad bilo kojim pitanjem za koje se od vas traži da nas obeštetite, a vi ste saglasni da o sopstvenom trošku sarađujete u našoj odbrani od takvih zahteva. Uložićemo razumne napore da vas obavestimo o svakom takvom zahtevu, radnji ili postupku koji se odnosi na obeštećenje po saznanju za to.

KORISNIČKI PODACI

Čuvaćemo određene podatke koje prenosite na Aplikaciji u svrhu upravljanja učinkom Aplikacije, kao i podatke koji se odnose na vaše korišćenje Aplikacije. Iako redovno čuvamo rezervne kopije podataka, vi ste isključivo odgovorni za sve podatke koje prenosite ili koji se odnose na bilo koju aktivnost koju ste preduzeli koristeći Aplikaciju. Saglasni ste da nećemo imati nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak ili korupciju takvih podataka, i ovim se odričete bilo kakvog prava na tužbu protiv nas koja proizilazi iz bilo kakvog takvog gubitka ili oštećenja takvih podataka.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA, TRANSAKCIJE I POTPISI

Poseta Aplikaciji, slanje elektronske pošte i popunjavanje onlajn formulara predstavljaju elektronsku komunikaciju. Saglasni ste da primate elektronske komunikaciju i saglasni ste da svi ugovori, obaveštenja, obelodanjivanja i druga komunikacija koju vam pružamo elektronskim putem, putem elektronske pošte i na Aplikaciji, zadovoljavaju sve zakonske zahteve da takva komunikacija bude u pisanoj formi.

OVIM SE SLAŽETE SA UPOTREBOM ELEKTRONSKIH POTPISA, UGOVORA, NALOGA I DRUGIH SPISA, I SA ELEKTRONSKOM ISPORUKOM OBAVEŠTENJA, POLITIKA I EVIDENCIJA O TRANSAKCIJAMA KOJE SU INICIRANE ILI KOMPLETIRANE SA NAŠE STRANE ILI PREKO APLIKACIJE.

Ovim se odričete bilo kakvih prava ili zahteva prema bilo kojim statutima, propisima, pravilima, uredbama ili drugim zakonima u bilo kojoj jurisdikciji koji zahtevaju originalni svojeručni potpis ili isporuku ili zadržavanje neelektronskih zapisa, ili na plaćanja ili odobravanje kredita na bilo koji drugi način osim elektronskim putim.

OSTALO

Ovi Uslovi korišćenja i sve politike ili operativna pravila koja smo postavili na Aplikaciji i sajtu predstavljaju ceo ugovor i razumevanje između vas i nas. Naš propust da iskoristimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja neće se tretirati kao odricanje od takvog prava ili odredbe. Ovi Uslovi korišćenja funkcionišu u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. Možemo preneti bilo koja ili sva naša prava i obaveze drugima u bilo kom trenutku. Nećemo biti dužni ili odgovorni za bilo kakav gubitak, štetu, kašnjenje ili nedelovanje uzrokovano bilo kojim uzrokom van naše razumne kontrole. Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ili deo odredbe ovih Uslova korišćenja nezakonita, nevažeća ili neprimenljiva, smatra se da je ta odredba ili deo odredbe odvojena od ovih Uslova korišćenja i ne utiče na valjanost i primenljivost bilo koje od preostalih odredbi. Nema zajedničkog ulaganja, partnerstva, zapošljavanja ili agencijskog odnosa između vas i nas kao rezultat ovih Uslova korišćenja ili korišćenja Aplikacije. Saglasni ste da ovi Uslovi korišćenja neće biti protumačeni protiv nas na osnovu toga što smo ih sastavili. Ovim se odričete odbrane koji možete imati na osnovu elektronskog oblika ovih Uslova korišćenja i nepostojanja medjusobnog potpisivanja za izvršenje ovih Uslova korišćenja.

KONTAKT

Da biste rešili žalbu u vezi sa Aplikacijom ili da biste dobili dodatne informacije u vezi sa korišćenjem Aplikacije, kontaktirajte nas preko kontakt forme na našoj zvaničnoj internet stranici: kombinacija.app.