• Home
  • Blog
  • Istraživanje kombi prevoza u Srbiji
Kombi prevoz istrazivanje

Istraživanje kombi prevoza u Srbiji

Uvod i metodologija istraživanja

Cilj ovog istraživanja bio je prikupljanje odgovarajućih podataka i informacija kao pripreme za buduća unapređenja i inovacije u domenu kombi transporta robe i ljudi. Želeli smo da razumemo kakve se potrebe i iskustva korisnika prilikom korišćenja usluga kombi prevoza. U trenutku izrade ovog istraživanja nisu postajala druga slična istraživanja koja obrađuju temu kombi prevoza, a da su javno dostupna.

Ciljna grupa su digitalni korisnici koji koriste internet i pametne telefone, uzrasta od 25 do 60 godina. Istraživanje je obuhvatilo samo grupu fizičkih lica. Očekivanje je da pravna lica imaju drugačije navike. Takođe, istraživanje je obuhvatilo samo vanlinijsko korišćenje usluga kombi prevoza.

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 50 korisnika. Iako deluje malo, radi se statistički relevantnom uzorku. U prilog tome govori činjenica da se već nakon tridesetog odgovora rezultati istraživanja nisu menjali.

Kombi prevoz Istraživanje - uzrast
Kombi prevoz Istraživanje – uzrast

Nešto veći deo korisnika u istraživanju činili su muškarci sa 64% udela u uzorku.

Kombi prevoz Istraživanje - pol
Kombi prevoz Istraživanje – pol

Najveći deo korisnika koji su odgovorili na anketu dolazi iz Beograda, čak 80%.

Kombi prevoz Istraživanje - region
Kombi prevoz Istraživanje – region

Frekvencija korišćenja usluge kombi prevoza

Kada je u pitanju frekvencija korišćenja usluge kombi prevoza prepoznate su tri grupe korisnika.

  • 16% korisnika koristi usluge kombi prevoza jednom ili nekoliko puta godišnje.
  • 26% korisnika koristi usluge kombi prevoza jednom u dve godine.
  • 16% korisnika koristi usluge kombi prevoza jednom u 3-5 godina.

Preostalih 42% korisnika koristi usluge kombi prevoza ređe od jednom u 5 godina ili uopšte ne koristi takve usluge.

Iako se stiče utisak da je frekvencija korišćenja usluga kombi prevoza među fizičkim licima mala, ipak skoro 60% svih korisnika je imalo potrebu za ovom uslugom u prethodnom periodu.

Kombi prevoz Istraživanje - frekvencija
Kombi prevoz Istraživanje – frekvencija

Vrste kombi prevoza koje su najčešće korišćenjene

Korisnici su najviše koristili usluge kombi prevoza za prevoz robe i nameštaja (62%) i selidbu (60%), dok je 44% korisnika koristilo kombi prevoz za prevoz putnika. Ostale vrste kombi prevoza nisu imale značajnije učešće.

Kombi prevoz Istraživanje - selida, prevoz robe i nameštaja, prevoz putnika
Kombi prevoz Istraživanje – selida, prevoz robe i nameštaja, prevoz putnika

Kriterijumi za izbor i najčešće relaciije relacije kombi prevoza

Korisnici biraju prevoznike per svega prema kvalitetu usluge (tačnost, predantnost) a zatim po visini troškova. To je donekle iznenađujući podatak, ali verovaćemo korisnicima na reč.

Kombi prevoz Istraživanje - kriterijumi za izbor prevoznika
Kombi prevoz Istraživanje – kriterijumi za izbor prevoznika

Najviše kombi prevoza se odvija u okviru istog grada, čak 56%. Između gradova kombi prevoz je korišćen kod 30% korisnika i samo 4% izvan zemlje. 10% korisnika koristilo je usluge kombi prevoza na svim relacijama.

Kombi prevoz Istraživanje – relacija

Zaključak istraživanja

Velika većina korisnika (88%) izjasnilo se da bi koristili specijalizovanu aplikaciju za kombi prevoz kada bi takva postojala.

Rezultati ovog istraživanja podstakli su nas i dali nam dodatni motiv da osmislimo i napravimo Kombi Naciju, prvu aplikaciju koja će obezbediti ponudu i potražnju kombi prevoza na jednom mestu!

Prethodno sam podelio svoja lična iskustva sa korišćenjem usluga kombi prevoza koje je rezultiralo idejom kreiranja nove aplikacije. Sprovođenje ovog istraživanja poslužilo kao naredni korak u validaciji te ideje.

Leave A Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *